Avís legal


Informació Legal

La present web compleix la directiva europea de protecció de dades.

El propietari d’aquest lloc web és Productes Mèdics d’Ana Blanca Bestit, entitat mercantil constituïda a l’empara de la legislació espanyola, amb domicili social a Mollet, CIF:  ES37735614C.

Tots els usuaris, poden dirigir peticions, reclamacions o altres qüestions a l’adreça de l’empresa.

Amb caràcter general, les relacions entre Productes Mèdics d’Ana Blanca Bestit i els seus clients derivats de la contractació dels productes i serveis continguts en la present web, es troben sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola.

Aquest lloc web ha estat creat per Productes Mèdics d’Ana Blanca Bestit, amb caràcter informatiu i per a ús personal. El fet d’accedir a aquest lloc web implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.

Condicions d’Us

Els continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos en aquest lloc web no estan concebuts ni dirigits a aquelles persones que resideixen en jurisdiccions on els seus continguts no estan autoritzats.

L’accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

L’accés a aquest lloc web no implica cap tipus de relació de caràcter comercial entre Productes Mèdics d’Ana Blanca Bestit i el usuari.

L’accés i navegació en aquest lloc web implica acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i condicions d’ús contingudes en ell.

Continguts

La informació que apareix en aquest lloc web és la vigent en la data de la seva última actualització. Productes Mèdics d’Ana Blanca Bestit es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació d’aquest lloc web, podent limitar o no permetre l’accés a aquest lloc web.

No es podrà alterar, canviar, modificar o adaptar aquest lloc web. No obstant això, els Productes Mèdics d’Ana Blanca Bestit es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment, quants canvis i modificacions siguin convenients, podent fer ús d’aquesta facultat en qualsevol moment i sense previ avís.

Productes Mèdics d’Ana Blanca Bestit realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que podrien aparèixer en aquest lloc web. Productes mèdics d’Ana Blanca Bestit no garanteix ni es responsabilitza de les conseqüències que es podrien derivar dels errors en els continguts que podrien aparèixer en aquest lloc web, proporcionats per tercers.

Navegació

L’accés i navegació en aquest lloc web implica acceptar i conèixer les advertències legals i condicions d’ús contingudes en ell. Productes Mèdics d’Ana Blanca Bestit realitza els màxims esforços perquè la navegació es realitzi en les millors condicions i s’eviti els perjudicis de qualsevol tipus que es puguin ocasionar durant la mateixa.

Aquest lloc web ha estat dissenyat per suportar el navegador Internet Explorer, Chrome, Safari i Mozilla Firefox. Productes Mèdics d’Ana Blanca Bestit no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol tipus, que es puguin ocasionar als usuaris per la utilització d’altres navegadors o versions diferents dels navegadors per als quals s’ha dissenyat el lloc web.

Productes Mèdics d’Ana Blanca Bestit no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest lloc web sigui ininterromput o que sigui lliure d’error. Tampoco es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual es pugui accedir a través d’aquest lloc web, sigui lliure d’error o causi un dany. En cap cas, els Productes Mèdics d’Ana Blanca Bestit seran responsables de les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés i ús de la pàgina web, incloent-se però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus. Productes Mèdics d’Ana Blanca Bestit no es fa responsable dels danys que es podrien ocasionar als usuaris per un ús inadequat d’aquest lloc web. En particular, no es fa responsable en mode algun de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que es podrien produir en qualsevol operació fins i tot de naturalesa financera.

Els serveis oferts en aquest lloc web només es poden utilitzar correctament si es compleixen les especificacions tècniques per a les quals s’ha dissenyat.